KAÇAK ve KAYIP BEDELİ İADESİ
Av. İzzet Gündüz

Av. İzzet Gündüz

Adalet Terazisi

KAÇAK ve KAYIP BEDELİ İADESİ

30 Aralık 2014 - 10:56

Sevgili Okurlarım,

 

Size son günlerde çıkan ve bütün tüketicileri ilgilendiren çok önemli bir karardan bahsetmek istiyorum

21.05.2014 tarihinde verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile Elektrikte yıllardır uygulanan ve elektrik abonelerinden haksız ve yersiz olarak  KAÇAK ve KAYIP BEDELİ adı altında alınan paraların iadesine karar verilmiştir.

Kayıp- kaçak bedeli nedir ?

Kayıp-Kaçak bedeli , dağıtım sistemine giren enerji ile dağıtım sisteminde tüketicilere tahakkuk ettirilen enerji miktarı arasındaki farktır.    Yani kayıp- kaçak bedeli  elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak bedeli oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir.

Kayıp- kaçak bedeli nasıl geri alınır ?

Çıkan kararın aboneler için emsal niteliğinde olduğu ve YARGITAY HUKUK GENEL KURUL KARARININ bağlayıcı olduğu düşünüldüğünde  bu karara dayanarak elektrik abonelerinin geriye dönük 10 senelik kayıp kaçak kesintilerini geri alma hakkına kavuştuğunu söyleyebiliriz.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararı bağlayıcı olmasına karşın her bir tüketicinin kendisinden gerçekleşen kesintiyi geri alması için ya mahkemeye veya son kullanıcı hakem heyetlerine başvurması gerekmektedir. 

Tabi bu durum, 36 milyona yaklaşan abonenin “iade” talebiyle son kullanıcı hakem heyetleri ve son kullanıcı mahkemelerine başvurması halinde oluşacak iş yoğunluğuna da dikkat çekmek isterim. Zira
Bankaların dosya masraflarından yapmış olduğu kesintileri geri alma müracaatları gerekçesiyle son kullanıcı hakem heyetleri ve adli makamların iş yükünün oldukça çok olduğunu, bu kurumların yoğunluk gerekçesiyle çalışamaz hale geldiğini belirtebiliriz.

 
EPDK’nın elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelini kaldırmasını, bunun yanı sıra her bir abonenin geriye doğru 10 senelik hakkını almasına sağlayacak düzenlemenin yapılması gerekmekte, geri ödemenin elektrik aboneliği devam tüketicilerde “mahsuplaşma” olacak şekilde olabileceğini de makul bir çözüm olacaktır.
 

Kayıp-kaçak bilgisi artık faturaya yazımlanmaktadır. Son zamanda gerçekleşen itirazların peşinden faturalarda kayıp-kaçak ücret bilgisinin yazılmadığı, bu yüzden tüketicinin kayıp-kaçak bedelini geri isterken arıza yaşayabileceğini, Tüketicilerin bu ücreti almak için yapacakları müracaatta “hukuki haklarını kullanma” olacağından kesintiyi yapan şirketlerin lazım gelen belgeleri verme zorunluluğunun bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır.

 “Kesinti miktarını geri almak için temel arıza ispat yükümlülüğü olacak. Tüketicinin karşılaşacağı en çok büyük mağduriyet bu. Şirketlerde bu kayıtlar var. Ticaret Kanunu hükümleri gereğince geriye dönük 10 senesi saklamak zorundalar. İşletmelerin bu belgeleri tüketicilerin kullanımına sunmaları lazım geliyor. ”  Saygılarımla

                                                                                                                     Av. İZZET GÜNDÜZ.

Son Yazılar