Yük. Mim. Rıza Uçan Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları...

Yük. Mim. Rıza Uçan Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yük. Mimar Rıza Uçan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü oldu.

19 Mart 2024 - 13:10
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024/77 sayılı kararnamesi ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Yük. Mim. Rıza Uçan getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar Müdürlüğü'nde bölge şefi olarak başlayan mesleki hayatında, Bayburt Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi planlama müdürü ve daire başkan vekililiği görevini yurütmüş olup Güngören Belediyesi'nde de teknik başkan yardımcısı görevini yürütürken Güngören,'in ve  Tozkoparan'ın kentsel dönüşümünde tarih yazmasında imzası olan özel bir isim. 

 

Yüksek Mimar Rıza Uçan Kimdir? 

1984 yılında Gümüşhane’de doğdu, 1987 yılında İstanbul’a taşındıktan sonra ilk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da dereceyle tamamladı. Lisans eğitimine 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde başlayarak dereceyle bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesinde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Bölümünde yüksek lisans eğitimime başladı. Mimarlık mesleğini hukuki açıdan da desteklenmesi ve imar hukuku alanında yetkinlik kazanabilmek amacıyla, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü tamamlayarak Hukuk Fakültesine geçiş yapmak üzere eğitim hayatını devam ettirmekte. Mesleki bilgi ve birikimini gelişimi ve ülkesine en etkin şekilde hizmet verme anlayışı ile iş hayatının yanı sıra eşzamanlı olarak eğitim hayatını, ilk günkü heyecanla devam ettirme arzusu ve gayretinde. Mimarlık Fakültesi lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. 2008 yılında İBB İmar Müdürlüğünde sözleşmeli teknik personel olarak çalışmaya başladı, bu süreç zarfında İstanbul’un imar denetiminde etkin şekilde görev aldı. 2009 yılında Bayburt Üniversitesine merkezi atama ile atandıktan sonra üniversitenin kuruluş aşamasında yeni kampüs alanı yer seçimi, imar planlarının ve uygulama projelerinin hazırlanması, yapım işi ihalelerinin yapılması, kontrol ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Bayburt Üniversitesinde son olarak Yapı İşleri Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 2011 yılında nakil yolu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçiş yaptı. Devam eden süreçte İBB bünyesinde Planlama Müdürlüğünde sırası ile raportör, şef, müdür yardımcısı ve son aşamada Planlama Müdürü olarak görev yaptı. Aynı zamanda dönemsel olarak vekâleten İmar Daire Başkanlığı görevini yürütüp, İBB iştiraklerinden İSPARK ve OTOBÜS AŞ’nin yönetim kurullarında ve Kültür Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurullarında görev aldı. Bu süreç zarfında İstanbul için hayati öneme sahip olan merkezi ve yerel yönetimlerin kamu yatırımlarının, bölge planlarının, imar planı değişikliği süreçlerinin planlama faaliyetleri ile merkezi yönetimin imar ve planlama mevzuatı başta olmak üzere mevzuat değişikliği çalışmalarında aktif şekilde görev aldı. Yürütülen çalışmaların muhtevası gereği diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek uyum ve senkronizasyon içerisinde görev yaptı. İBB İmar ve Planlama Müdürlüklerinde görev yaptığı yoğun ve etkin çalışma dönemi, takım ve ekip çalışması ile süreç yönetimi ve mesleki bilgi ve birikiminin gelişmesi açısından çok önemli yere sahip oldu. 2019 yerel seçimlerine müteakip, İBB’de değişen siyasi iklimin; gerek kendi kadroları ile varsa projelerini oluşturup hayata geçirmeleri, şayet proje üretememeleri halinde ise yine kendi kadroları ile milletin taktirinde yer bulmaları, gerekse kendi siyasi anlayışımıza uygun kadrolarla birlikte çalışarak milletine etkin şekilde hizmete devam etme anlayışı ile İBB Planlama Müdürlüğü görevinden ayrılarak, Güngören Belediye Başkanlığında İmar Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Aynı zamanda Başkanlık Makamının yetkilendirmesi ile Encümen Başkanlığı görevini de yürüttü.

Güngören Belediye Başkanlığı Teknik Başkan Yardımcılığı görevinde, özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOKI, Emlak Konut, İller Bankası, Spor Toto Teşkilatı gibi merkezi kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde Güngören’in sosyal ve kültürel yaşam kalitesinin arttırılabilmesi amacıyla ilçeye yeni millet bahçeleri, açık-kapalı spor tesisleri, bölge otoparkları, dini tesisler, eğitim yapıları gibi kamusal projelerin kazandırılması için; arazi üretimi, kaynak planlaması, imar planı revizyonu, mimari konsept ve uygulama projeleri hazırlanması, ihaleye esas keşif dosyası hazırlanması aşamalarını içerecek mahiyette etkin şekilde çalışmalar yürütü. Diğer taraftan ilçenin eski yapı stokunun yenilenerek yapısal riskin bertaraf edilip can ve mal güvenliğinin sağlanıp, afetlere dayanıklı yeni yaşam alanlarının oluşturulabilmesi için de göreve geldikten sonra önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda özellikle ilçedeki eski yapı stoku ayrıntılı şekilde analiz edilerek öncelikli dönüşüm alanları belirlenmiş, kentsel dönüşüm strateji belgesine esas hazırlıklar yapılmış, yapısal durumu itibariyle tahliye ve yıkımı aciliyet arz eden yapıların belirlenen plan dahilinde gerek 6306 sayılı yasa uyarınca karot alınmak suretiyle, gerekse 3194 sayılı yasanın 39. maddesi uyarınca tahliye ve yıkımları başlatılmış, diğer taraftan meri imar planlarında dönüşümü teşvik edici düzenlemeler yapılmış, İstanbul’un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören’e yeni donatı alanları kazandırılmasına ve kamu kaynağının etkin şekilde kullanılmasına imkan sağlaması için imar transferine yönelik düzenlemeler hayata geçirilmesinde, ayrıca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 15 yıllık geçmişi olan ancak uygulamaya geçilemeyen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi tekrar gündeme alınarak birebir yoğun ve etkili gayretler neticesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordinasyon içinde önemli yol kat edildi. Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesinde 1. ve 2. Etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş,  3. Etapta ise özellikle muhalif grupların ve oluşumların engelleme çabalarına rağmen yerel mahkemeler ve Danıştay nezdindeki 35 adet dava kazanılarak tahliye ve yıkım çalışmaları ekstrem nitelikte kapsama sahip 6306 sayılı yasanın 6/A maddesi uyarınca tamamlanıp yapım aşamasına geçirilmesinde. toplam 1450 bağımsız birimden oluşan Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesiyle eş zamanlı olarak, yine Tozkoparanda yapısal durumu itibariyle büyük risk barındıran eski yapı stokunun tespit çalışmaları Üniversiteler ve lisanslı kuruluşlarla iş birliği içinde yapılarak, yaklaşık 1500 bağımsız birimi içeren bölgede de tahliye ve yıkım çalışmaları etkin şekilde yürütülmesinde, ayrıca Güngören İlçesi Gençosman Mahallesinde, kentsel dönüşüm süreci 2019 yılı öncesinde ilgililerince karot alınmak süretiyle başlatılan ancak muhtelif sorunlar nedeniyle uygulamaya geçilemeyen Şişecam Sitesi ile çevresine yönelik 300 konut 10 iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projesinin; rezerv alan ilanı, hak sahipliği tespiti, mimari konsept proje ile dönüşüm modeli hazırlanması, uzlaşma ve pay satış süreçleri ile planlama ve yeni gayrimenkul dağıtım süreçlerinin yürütülmesi aşamalarını içerecek şekilde gerekli çalışmalar yürütülmesinde, TOKİ tarafından yapımı devam eden projenin yakın süre içinde yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmasında imzası oldu. İlçe genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları bütüncül şekilde ve seferberlik halinde ele alınarak derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, sitelerde, belediyede rutin aralıklarla kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantıları yapıldı, bu toplantılara bizzat ekibiyle birlikte katılarak dönüşümün önemi ve hassasiyeti etkin şekilde katılımcılara anlatıldı. Tüm bu çaba ve gayretlerin neticesinde, en az 2/3 çoğunluğa ulaşan adalara, sitelere, binalara mimari konsept projeler hazırlanarak dönüşüm modeli ile birlikte vatandaşlara sunulmuş ve gelinen aşamada göreve gelinen 2019 yılı öncesine göre kentsel dönüşüm çalışmalarında ilçe geneline yaygın şekilde çok yüksek oranda artış sağlandı. Yukarıda açıklanan çalışmalar neticesinde kentsel dönüşüm odaklı vatandaşlarımızda oluşan farkındalığın ulaştığı seviye; “Yarısı Bizden” kampanyasında Güngören’in İstanbul’un en küçük ilçesi olmasına rağmen en çok başvuru yapılan 3. İlçe olarak kendini açıkça gösterdi . 22.11.2023 tarihinde Güngören Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sultanbeyli İlçesinden Belediye Başkan aday adayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024/77 imzalı kararnamesiylede Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atandı. Genel Müdür Yük. Mim. Rıza Uçan evli 3 çocuk babasıdır. 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Özgür Subaşı Nurdan Yıldırımı Ofisinde Ziyaret Etti
Özgür Subaşı Nurdan Yıldırımı Ofisinde Ziyaret Etti
Güngören Yahya Çavuş İlkokulu Sağlıklı Yaşam İçin Kolları Sıvadı
Güngören Yahya Çavuş İlkokulu Sağlıklı Yaşam İçin Kolları...